Monday, August 22, 2011

Narito ang Masa

Narito ang masa.
Ang mga taong nakapila,
Pinagpapawisan.
Ang aleng Muslim na nagpapaypay
Hanggang may umabot na maaliwalas
Na hangin sa aking likod.

Narito ang masa.
Ang mga taong nagtatanong, ang mga
taong nawawala.
Ang lalaking bumili ng Skyflakes
Pantawid gutom at nakaluhod
Ngayon sa daan habang ngumangasab.

Narito ang masa,
Sabay-sabay na naghihintay.

No comments: